Uusi vuosi ja uudet kujeet

Uusi vuosi ja uudet kujeet

Vuosi 2017 on takanapäin, joten on aika aloittaa uusi ja toivottavasti vieläkin parempi vuosi 2018. Trapestin henkilöstö palasi jo viikko sitten joululomalta ja touhuaa nyt töidensä parissa. Uusi vuosi näyttää nyt jo hyvältä, sillä näkyvissä on paljon tekemistä ja tämän lukuvuoden henkilöstölle uusia asioita.

 

Helmikuussa 1.2 osallistumme Oulun ammattikorkeakoulun Tuuni 2018- tapahtumaan, joka järjestetään Teuvo Pakkalan kampuksella. Kyseisessä tapahtumassa esittelemme omaa yritystämme ständeilemällä, sekä avaamme tämän kevään rekrytoinnit! Tuunissa onkin mainio tilaisuus tulla jututtamaan henkilöstöämme ja tutustumaan yrityksemme toimintaan.

 

Tuuni-tapahtuma tarjoaa hienon tilaisuuden Teille, hyvät työnantajat, rekrytoida kampuksemme opiskelijoita avoimiin harjoittelu- ja työpaikkoihin. Tapahtumassa voitte tarjota opiskelijoille myös opinnäyte- ja projektityöaiheita sekä keskustella kampuksen henkilöstön kanssa mahdollista muista yhteistyömuodoista.

OAMK, 2016

Suuri osa tulevaa kevättä on helmikuussa alkava rekry, jossa etsimme uutta henkilöstöä seuraavalle lukuvuodelle. Trapesti tarjoaa hurjasti erilaisia töitä; johtamisen, esimiestyön, talouden, markkinoinnin, web- ja graafisensuunnittelun sekä tapahtumasuunnittelun parista. Trapestilla työskenteleminen on hyvä keino kerätä työkokemusta jo ennen valmistumista. Toivomme saavamme paljon hakemuksia, joten pysy kuulolla ja ole valmiina heti helmikuussa!

 

Toivotamme kaikille hyvää alkanutta vuotta!

 

Sädetikku

 

Loppuvuoden valmistelut

Loppuvuoden valmistelut

Vuoden viimeinen kuukausi tuo mukanaan paljon  tekemistä. Loppuvuoden järjestelyt ja ensi vuoteen valmistautuminen on tärkeää tehdä hyvin, jotta voimme siirtyä sulavasti vuoteen 2018. Kullakin tiimillä on omat projektinsa, jotka tulee saattaa loppuun ja tehtävät, jotka täytyy valmistella tammikuulle.

 

Kaikille tiimeillemme yhteisiä tehtäviä ovat ensi vuoden budjetin sekä aikataulujen suunnittelu. Taloustiimi mm. toteuttaa myös ensi vuoden verosuunnittelun. Markkinointi- ja webtiimit viimeistelevät loppusuoralla olevia projekteja, suunnittelevat ensivuoden kalentereita ja suorittavat asiakashankintaa. Viestintävastaavamme suunnittelee ensi vuoden aikatauluja ja sosiaalisen median sisältöjä. Tammikuussa tiimit pääsevätkin taas uusien haasteiden pariin. Tapahtumatiimimme keskittyy ensi vuoden tuleviin suunnitelmiin ja aikataulutuksiin, sillä tulossa on suurempi projekti ja sen haasteet.

 

Koko henkilöstömme valmistautuu myös seuraavaan rekryyn, joka käynnistetään helmikuussa. Kuten joka vuosi, henkilöstömme vaihtuu kevään ja kesän aikana ja vanhat työntekijät siirtyvät joko hallitukseen tai jatkavat kohti uusia haasteita. Rekryt tuovat mukanaan paljon töitä koko henkilöstölle suunnittelun, mainonnan, haastattelujen ja perehdytyksen merkeissä. Toivommekin tulevalle keväälle paljon hakemuksia!

 

Vilkas syksy Trapestilla

Vilkas syksy Trapestilla

 

Joulu lähestyy hurjaa vauhtia ja syksy on ohitse.

Tämän vuotisesta henkilöstöstä on muodostunut hyvä porukka, joiden kanssa olemme saaneet paljon aikaan. Vanhoja projekteja on saatettu loppuun ja uusia aloitettu. Vanhat asiakkaat pysyvät mukana ja uusia asiakassuhteita on luotu. Voin suoraan sanoa, että tekeminen Trapestilaisilta ei ole loppunut, mutta tarmoa ja halua tehdä meillä riittää.

 

Syksyn aikana olemme järjestäneet muutamia erilaisia tapahtumia ja ständeilleet kampuksellamme. Halloweenina koko toimisto oli kammottavissa tunnelmissa ja järjestimme kampuksemme opiskelijoille pieniä aktiviteetteja Halloweenin kunniaksi. Olimme piilottaneet Teuvo Pakkalan kampukselle pieniä kurpitsoja löydettäväksi ja niitä palauttamalla sai joko palkinnon tai ”karkki vai kepponen”- mahdollisuuden. Kurpitsoja palautettiin innokkaasti ja suuri osa palkinnoista löysi omistajansa.

 

Yrittäjänpäivän järjestimme 8.11 jolloin saimme nuoria Oululaisia yrittäjiä kampukseltamme luennoimaan. Yrittäjät kertoivat omista yritystarinoistaan ja kokemuksistaan. Me kaikki Trapestilaiset olemme itsekin opiskelijoita, joten oli hienoa päästä kuulemaan opiskelijatovereiden kokemuksia yrittämisestä ja sen mahdollisuuksista.

 

Tapahtumia järjestäessämme yritämme tuoda Trapestia opiskelijoiden tietoisuuteen ja olemme tänä syksynä saaneet huomata, että tavoitteessa on onnistuttu. Opiskelijayrityksemme on saanut paljon huomiota ja syksyn rekrytoinneissa markkinointi- ja taloussuunnittelijan paikoille löytyi paljon halukkaita. Seuraavat rekryt aloitamme jo ensi vuoden helmikuussa, jolloin haemme uusia vastaavia ja heille tiimejä. Pysy kuulolla!

Tämä vuosi on kohta taputeltu ja ensi vuodelle meillä on suuria suunnitelmia.

Trapestin syksy

Syksy on koittanut ja uudet tuulet puhaltavat Trapestilla, sillä henkilöstö koki vuosittaisen vaihdoksensa kevään ja kesän aikana. Uusi henkilöstö viettää jälleen vuoden Trapestin riveissä.

Syksyn tullen koitti myös 7.9 Oamkin lukuvuoden avajaiset, jossa myös Trapesti oli esittelemässä toimintaansa. Ständin ympärillä riitti kävijöitä ja uudet haalarimerkkimme löysivät omistajansa. Oli ilo esitellä opiskelijayrityksemme toimintaa.

 

Oamkin lukuvuoden avajaisissa palkitaan vuosittain vuoden julkaisu, opinnäytetyö, opiskelija, opettaja ja oamkilainen. Iloksemme tänä vuonna vuoden opiskelijaksi valittiin oma toimitusjohtajamme Julia Hoikkala.

Julia Hoikkala on ennakkoluuloton opiskelija, joka lähtee rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin kehittäen jatkuvasti itseään. Hän suoritti viime keväänä osan opinnoistaan opiskelijayritys Trapestin toimitusjohtajana ja lisäksi hän on toiminut tuutorina. Julia on hyvä esimerkki siitä, että Oamkissa on monenlaisia tapoja saada opintopisteitä ja sellaista kokemusta, jota varmasti arvostetaan myös tulevassa työelämässä.

-Oulun ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

Uusia tuulia hallituksessa

Uusia tuulia hallituksessa

”Hallitus on osakeyhtiön merkityksellisin ja samalla myös ainoa lain mukaan pakollinen elin. Hallituksella on osakeyhtiössä niin sanottu yleistoimivalta, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki päätöksenteko, joka ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle päätöksentekoelimelle, kuten yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle on hallituksen vastuulla.”

Minilex 2017

 

Taas oli uuden yhtiökokouksen aika, jossa samalla vapautettiin vanha hallitus. Suoraan yhtiökokouksen jälkeen järjestäydyttiin uuteen hallitukseen. Kuten Trapestin henkilökuntakin, myös Trapestin hallitus vaihtuu vuosittain. Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 2017 hallitukseen siirtyi osa vanhoista trapestilaisista: toimitusjohtaja Anna Ullakko, markkinointivastaava Sanna Välimaa, WEB-vastaava Tanja Huovinen, henkilöstövastaava Saku Kauppinen, sekä WEB-suunnittelija Keijo Pelasoja. Loput hallituksen jäsenistä tuli Otro Ry:ltä. Kuten vuoden pesti Trapestilla, myös vuoden pesti hallituksessa poikii osallistujilleen opintopisteitä.

 

Trapestin hallitus toimii samoilla tavoin kuin mikä tahansa osakeyhtiön hallitus. Laki vaatii jokaiselle osakeyhtiölle oman hallituksensa. Trapestin jokapäiväiseen arkeen hallituksen olemassaolo näkyy kuukausittaisina hallituksen kokouksina, sekä hallituksen konsultoinnissa esimerkiksi suuremmissa hankinnoissa. Myös hallituksen kokouksissa tai hallituksessa mukanaolossa on hyvä oppimismahdollisuus Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opiskelijoille – olemalla osa Trapestia pääsee yrityksen toimintaa ja pyörittämistä seuraamaan läheltä. Olemalla osa Trapestin hallitusta saa jälleen uuden näkökulman pienen osakeyhtiön toimintaan. Myös osakeyhtiön lakipykälät tulevat ohjaavien opettajien kautta tutuksi. Hallituksella on erinäisiä vastuualueita, joita ei lain mukaan voi ohittaa. Myös hallituksen kokousten päätösvaltaisuus määräytyy läsnä olevien hallituksen jäsenten lukumäärällä.

 

 

Trapestin uusi hallitus tulevalle kaudelle: Markus Mäkitalo (varajäsen), Sanna Välimaa, Tanja Huovinen, Anna Ullakko, Saku Kauppinen (puheenjohtaja), Iida Vuoti, Emma Salminen ja Keijo Pelasoja (puuttuu kuvasta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden toimitusjohtaja

Vuoden toimitusjohtaja

Anna Ullakko on toiminut Trapesti Oy:n toimitusjohtajana toukokuusta 2016. Ullakko haki pestiä, koska hän halusi työkokemusta esimiestyöstä jo opiskeluiden aikana. Hän halusi myös verkostoitua myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoiden kanssa, sekä saada tulevaisuuden kontakteja työelämään.

 

Ullakko kokee, että hänen tavoitteensa Trapestin suhteen täyttyivät, ja että vuoden pestistä oli hyötyä myös harjoittelupaikan saamisessa. ”Työnantajat olivat erittäin kiinnostuneita Trapestista ja sieltä saamastani kokemuksesta yrityksen pyörittämiseen liittyen”, Ullakko toteaa. Trapesti on tarjonnut toimitusjohtajalleen myös uusia haasteita. Muun muassa taloushallinto oli yhtä opintojaksoa lukuun ottamatta alana täysin vieras, mutta osakeyhtiön arkea seuratessa myös se on tullut tutummaksi. Ullakon mielestä on ollut mukavaa oppia uutta myös muilta Trapestin työntekijöiltä, ja taloushallinnon lisäksi myös markkinoinnin ala on avautunut uudella tavalla. Ullakko on kokenut Trapestin hyvänä tapana oppia – niin asiakkailta, ohjaavilta opettajilta kuin omilta alaisiltakin.

 

”Parasta Trapestilla on ollut huomata oman ammattitaidon kehittyminen”, Ullakko sanoo ja jatkaa: ”harjoittelupaikkaa hakiessa olo on ollut itsevarma, sillä ammattitaitoa on jo olemassa, eikä ole tarvinnut aloittaa nollasta”. 

 

Tulevana vuonna Ullakko kohtaa uusia haasteita Trapestin hallituksen jäsenenä. Yhteistyö hallituksen kanssa on tullut luonnollisesti jo vuoden aikana tutuksi, mutta Ullakko sanoo halunneensa jakaa Trapestista saamaansa sisäpiirin näkökulmaa myös hallitukseen asti.
”Kaiken kaikkiaan vuosi toimitusjohtajana on sisältänyt paljon haasteita, mutta se on myös ollut erittäin hauskaa. Uskoisin jääväni kaipaamaan ensi vuonna Trapestin yhteisöllistä ilmapiiriä”.