Vuosi tapahtumavastaavana

Vuosi tapahtumavastaavana

Terve, olen Mannisen Viivi, opiskelen Teuvo Pakkalan kampuksella kolmatta vuotta International Business linjalla. Tämän vuoden toiminut Trapestilla tapahtumavastaavana ja pitänyt huolta tietosuoja-asetuksesta. 

Kuulin ensimmäistä kertaa Trapestista tultuani vaihdosta, kun sain kuulla useamman tuttavani työskentelevän siellä. Heidän kertomat omakohtaiset kokemukset sekä sieltä saadut työmahdollisuudet herättivät mielenkiintoni. Tajusin melko äkkiä heidän kertomuksista, että sieltä saisi vähintään lisää hyödyllistä oman alan työkokemusta. Ei tarvinnut kovin kauaa miettiä lähettääkö hakemusta vai ei.

Minun päävastuualuna oli erilaisten sisäisten ja ulkoisten tapahtumien organisointi ja niihin liittyvien tehtävien delegointi. Tapatumatiimi koostuu Trapestin eri tiimien henkilöistä ja kaikki halukkaat saavat osallistua. Heidän kanssa olen suunnitellut ja järjestetty näitä ulkoisia ja sisäisiä tapahtumia. 

Tapahtumatiimin kanssa olemme osallistuneet eri messuille sekä edustus tapahtumiin. Näistä mieleen painuvin oli Polar Bear Pitching. Siellä pääsimme näkemään suuren monipäiväisen tapahtuman järjestämisen sekä itse tapahtuman. Tämä tapahtuma oli myös mahdollisuus päästä verkostoitumaan monen 

Vuosi on mennyt melkoisella vauhdilla ja kokemusta on kertynyt. Omassa työssäni olen pääsyt näkemää miten paljon tapahtumien suunnittelu, valmistelu ja järjestäminen vaatii, mutta tämä on ollut sitä kallisarvoista kokemuksen keräämistä. Lisäarvoa työkokemukselle on tuonut mahdollisuus oppia muustakin työtehtävistä kuin omasta työstä, koska me kaikki työskentelemme samassa tilassa ja näemme päivittäin muiden työskentelyä. 

Itselle tärkein ja mahtavin puoli Trapestista oli kaikki kanssa työntekijät ja erityisesti se mitä olemme yhdessä kokeneet. Heidän kautta olen luonut tärkeitä kontakteja ja vielä tärkeämmin mahtavia kokemuksia niin tapahtumavastaavan työssä toimistolla kuin yhteisissä virkistäytymishetkissä toimiston ulkopuolelta. 

Näin lopuksi kiitos erityisesti kaikille kanssatovereille mahtavasta vuodesta!

-Viivi

Vuosi web-vastaavana

Vuosi web-vastaavana

Tervehdys!

Olen Ollilan Maria, tietojenkäsittelyn opiskelija ja tämän toimintakauden Trapestin web-vastaava. Tehtäväkuvaani on kuulunut Trapestin uusien nettisivujen koodaaminen, asiakastapaamiset ja web-tiimin johtaminen, tukeminen ja auttaminen. Olen myös pitänyt huolen toimiston IT-laitteiston toimisesta.

Trapestista kiinnostuin jo ensimmäisenä koulupäivänä, kun meitä kierrätettin Teuvo Pakkalan tiloissa ja yhtenä kohteena oli Trapestin toimisto. Tuolloinen talousvastaava piti vakuuttavan esitelmän Trapestista, joka herätti pientä mielenkiintoa. Tiesin jo etukäteen, että Trapestilta saisi varmasti hyviä kokemuksia, kontakteja, sekä työkokemusta, omien aikaisempien kokemusteni perusteella.


Rekryn alkaessa mietin pitkään ja hartaasti uskallanko hakea vai en, ja lopulta tulin siihen tulokseen, että hakeminen ei maksa minulle mitään. Hain ja juttelin vielä Tuuni18-tapahtumassa edellisen web-vastaavan kanssa, mikä vahvisti haluani päästä töihin Trapestille.

Lopulta minut sitten valittiin web-vastaavaksi ja vuosi on kyllä mennyt todella nopeaa ohi. Saimme uudelle web-tiimille hyvän alun, kun keväällä meille tuli kaksi asiakasta kesän ajaksi. Teemme siis web-tiimin kanssa asiakkaille nettisivuja WordPressin avulla, sekä graafisia markkinointimateriaaleja, kuten julisteita ja käyntikortteja.

Itselläni oli kesän aikana operaationa Trapestin uudet nettisivut, jotka valmistuivat juuri ennen koulun alkua. Olen varsin tyytyväinen tulokseen, koska vanhat sivut olivat vanhentuneet, ja saimme päivitettyä Trapestin nettisivujen ilmeen nykyaikaan.

Samalla tuin ja autoin web-kehittäjiäni heidän ensimmäisissä projekteissaan, joten uuden oppimista tuli kesän aikan todella paljon. Se oli kuitenkin hyvä aloitus vuodella, kun alusta lähtien oli tekemistä, eikä kesällä ollut vielä koulua häiritsemässä. Syksyn tullen koulukin tuli kuvioihin mukaan ja aika on vain lentänyt sen jälkeen.

Trapestilla olen vahvistanut omaa ammatillista osaamista, ongelmanratkaisukykykä, sekä tiimin johtamista. Lisäksi olen Trapestin avulla nopeuttanut opintojani. Kaikista parasta on kuitenkin ollut meidän porukan ryhmähenki ja yhdessä tekemisen meininki.

Vuosi toimitusjohtajana

Vuosi toimitusjohtajana

Olen Leo Tunturi ja olen toiminut viimeisen vuoden ajan Trapestin toimitusjohtajana.
Opiskelen parhaillaan toista vuotta Liiketalouden taloushallinnon suuntautumisessa ja
tarkoitus olisi saada opinnot pakettiin jouluksi.
 
Päädyin viime keväänä Trapestille täyttämällä luokassa jaettavien rekrytointilomakkeen ja
sitä kautta haastatteluun. Vielä haastatteluun mennessäni, minulla ei ollut juurikaan
ymmärrystä millainen yritys Trapesti on ja miten homma yrityksessä pyörii. Melko nopeasti
paikan vastaanotettuani alkoivat yrityksen kuviot minulle selviämään ja oman vision
luominen tulevasta vuodesta hahmottumaan.
 
Vuosi on vierähtänyt silmänräpäyksessä, mutta käteen on jäänyt reilusti kokemusta sekä
arvokasta uutta tietoa ja taitoa. Työskennellessä Trapestilla en ole pelkästään oppinut
uusia työhön liittyviä asioita, vaan hyvin paljon myös itsestä sekä omasta toimintatyylistä.
Olen toimitusjohtajana ollut vastuussa yrityksen operatiivisesta toiminnasta,
asiakashankinnasta sekä henkilöstöhallinnasta. Henkilöstön koko on parhaillaan ollut jopa
16-20 työntekijää, sillä henkilöstön tarve kasvoi välillä kesken vuoden. Vuoden aikana olen
myös ollut tiiviissä yhteistyössä Trapestin hallituksen kanssa, samalla toimien
työntekijöiden ja hallituksen välisenä viestijänä.
Vuoden aikana olen päässyt perehtymään yrityksemme omaan kirjanpitoon, markkinoinnin
myyntitykkeihin sekä saanut laajempaa ymmärrystä meidän web-tiimin työstä. Näiden
ohella olemme tehneet henkilöstövastaavan kanssa rekrytointia, jossa on päässyt
tutustumaan uusiin ihmisiin ja pohtimaan henkilön sopivuutta tarjottavaan työtehtävään.
Trapestin työn lisäksi olen toisessa työssä ja selviytyminen tästä karusellista on opettanut
todella paljon ajankäyttöä sekä priorisointia. Trapestin sisäinen tapahtumatiimi, jonka
kanssa olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia opiskelijoille sekä meidän omalle
henkilöstölle on saanut ajatukset irtoamaan kiireestä ja hakemaan rentoutta arjen
askareisiin. Eri tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä on päässyt näkemään sen
kuinka paljon valmisteluja ja suunnittelua tapahtumat voivat tarvita.
Toimitusjohtajana toimiminen on vaatinut erittäin paljon aikaa, työtä ja kärsivällisyyttä,
koska kaikkea kun ei heti osaa. Tästä huolimatta ”oppirahat”, jotka vuodesta olen saanut,
ovat olleet tuottoisat. Olen saanut vuoden oman alan työkokemusta, esimieskokemusta,
joka auttaa tulevaisuudessa ihan varmasti. Viimeiseksi, muttei suinkaan vähäisimmäksi
haluan kiittää ohjaavia opettajia, hallitusta sekä etenkin koko meidän mieletöntä
henkilöstöä, teidän ansiosta vuodesta tuli mahtava sekä positiivisesti historiallinen
yrityksen elinaikana. Kiitos!

Morjensta,

Yhtiökokouskutsu

Trapesti Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.4. klo 17:00 Oulun Ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kampuksen neuvotteluhuone Akvaariossa, osoitteessa Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu .

Liitteenä kokouskutsu.

Vuosi talousvastaavana

Vuosi talousvastaavana

Moi! Olen Tommi Rytivaara, toisen vuoden liiketalouden opiskelija sekä vuoden 2018-2019 Trapestin
talousvastaava. Suuntauduin ensimmäisen vuoden jälkeen taloushallintoon. Kouluun hakiessa halusin
opiskeluvuosilta mahdollisimman paljon irti, jonka ansiosta hain keväällä 2018 Trapestille talousvastaavaksi.

Trapestiin tutustuin ensimmäistä kertaa luokka vierailulla, jolloin Trapestin henkilökunta tuli esittelemään
yritystään. Päätin hakea samalla istumalla Trapestille talousvastaavaksi. Iloiseksi yllätykseksi minut valittiin
kyseiseen tehtävään keväällä. Aloitimme silloisen talousvastaavan Janitan kanssa minun perehdyttämiseni
tehtävään. Perehdytys oli tiivis ja intensiivinen, mutta todella tärkeä tehtävän kannalta. Janitalle tässä
haluan mainita vielä suuret kiitokset työpanoksestaan mitä hän on tehnyt Trapestin eteen niin omana
vastuu vuotenaan, kuin hallituksen tehtävissään.

Talousvastaavan tehtäviä on ollut vuoden varrella lukuisia. Pääasiassa vastaan Trapestin omasta taloudesta,
jossa vastaan kirjanpidosta, ostolaskuista, tilinpäätöksistä, budjetoinnista sekä raportoin Trapestin
hallitukselle yrityksen taloudellisesta tilasta. Hyvin tärkeä osa talousvastaavalle on hyvinvoiva tiimi, johon
minun lisäksi kuuluu 3 taloussuunnittelijaa Pietari, Veera ja Laura, jotka tuottavat talouden palveluita
useille yrityksille. Voin todeta, että tässä on sellainen porukka, joka kestää mitä tahansa. Olemme vuoden
aikana kokeneet todellisen vuoristoradan, joka on tuonut paljon onnistumisia sekä oivalluksia.
Vastoinkäymisiltä emme ole välttyneet, mutta jokaisesta ongelmasta olemme oppineet roimasti. Haluan
kiittää meidän taloussuunnittelijoitamme vuoden työpanoksestaan. Olette olleet iso tukipilari Trapestille!

Vuosi on ollut kiireinen ja välillä jopa haastava. Olen kuitenkin hyvin kiitollinen Trapestilla saamistani
kokemuksista sekä ihmisistä, joihin olen saanut mahdollisuuden tutustua. Vuodessa olen oppinut roimasti
taloushallinon tehtävissä, jonka ansiosta aloitan kesätyöt oman alan työtehtävissä. Suuret kiitokset
ansaitsevat meidän Trapestin koko henkilökunta, joiden kanssa olen saanut työskennellä. Kiitokset
ansaitsevat sekä hallitus kuin ohjaavat opettajat, jotka ovat olleet tukina tiukoissa tilanteissa.

Toivotan onnea uusille työntekijöille seuraavan vuoden tehtäviin!

Vuosi henkilöstövastaavana

Vuosi henkilöstövastaavana

Moi, olen Jarno Rantanen, opiskelen Teuvo Pakkalan kampuksella toista vuotta, ja olen suuntautunut esimies- ja henkilöstöosaamiseen. Tiesin heti kouluun tullessani, että haluan suuntautua esimies- ja henkilöstöosaamiseen ja Trapestin esittelyssä avautui mahdollisuus saada kullan arvoista kokemusta jo ennen valmistumista. Päätin hakea ja pääsin mukaan tiimiin henkilöstövastaavaksi. 

Kokonaisuudessaan vuosi on ollut mahtava kokemusten ja työtiimin vuoksi. Välttämättä muuten en olisi tavannut kyseisiä ihmisiä ja tutustunut heihin. Aloittaessani Trapestilla noin vuosi sitten olin hukassa enkä täysin tiennyt millaiseen tehtävään olin lähtenyt mukaan. Otin kuitenkin haasteen vastaan ja henkilöstövastaavana joutuu tekemään paljon oma-aloitteisesti töitä, joten tiesin tehtävän vaativan aikaa ja jaksamista varsinkin kevät puolella rekrytoinnin ja työhyvinvointikyselyiden vuoksi. 

Hankalinta vuoden aikana on ollut rekrytointiprosessi, jossa olen toiminut pääosassa. Kiinnostuksen herättäminen yritystä kohtaan ja hakemusten läpi kahlaaminen vie yllättävän paljon aikaa ja resursseja ei vain minulta vaan myös koko yritykseltä. 

Trapestin toimistolla tekemieni työtehtävien lisäksi olen myös päässyt kiertämään erilaisia messuja ja tapahtumia kuten Polar Bear Pitching ja päässyt verkostoitumaan eri yritysten edustajien kanssa, josta on toivottavasti hyötyä tulevaisuudessa. 

Vuosi markkinointivastaavana

Vuosi markkinointivastaavana

Moi! Oon Atte Bergström, toisen vuoden liiketalouden opiskelija ja oon suuntautunut luonnollisesti myyntiin ja markkinointiin, koska oon ollut Trapestin markkinointitiimissä pitkään. Sen verran pitkään, että rupeamani oli lähes kaksi kertaa pidempi, kuin tavallisesti Trapestilla.

Päädyin aikanaan hieman jopa vahingossa hakemaan Trapestille. Sen aikainen toimitusjohtaja Julia tuli marraskuussa 2017 mainostamaan avoinna ollutta markkinointisuunnittelijan paikkaa kaverilleni, mutta hän kehotti minua hakemaan sitä. Ajattelin käydä katsomassa minkälainen homma on kyseessä, koska en juurikaan Trapestista silloin muutaman kuukauden opiskelun jälkeen mitään tiennyt. Haastattelu sujui rennosti ja seuraavalla viikolla sain puhelun, että paikka on mun. 

Alku sujui uutta opetellessa ja pääsi näkemään prosessit, joita asiakastöissä käydään läpi. Työn alla oli mm. markkinointisuunnitelmaa ja asiakastyytyväisyystutkimusta. Aiempi porukka otti hyvin vastaan, vaikka tulin kesken kaiken mukaan.

Trapestilla muutaman kuukauden oltuani, minulle tarjottiin markkinointivastaavan paikkaa, kun edeltäjäni, ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Joonas lähti Trapestilta. Otin paikan mielelläni vastaan ja se oli helppoa, kun tiesin jo ”talon tavat”. Siitä lähtien olen nykyisessä tehtävässä ollut ja matkan varrella on tullut nähtyä, sekä koettua kaikenlaista uutta, johon en koskaan olisi luennoilla törmännyt. Olen päässyt suunnittelemaan ja luomaan sisältöä yritysten markkinointikanaviin, olemaan läsnä erilaisissa tapahtumissa ja päässyt paremmin sisään markkinoinnin ihmeelliseen maailmaan. 

Minullakin oli se tilanne, etten ollut kovinkaan varma mitä Trapestilla eteen tulee. Vaikka ei olisi varma omasta osaamisestaan, toimistolla tulee aina apua ja vinkkejä kaikkeen liittyen. Neljäänsataan tuntiin on sisältynyt paljon pitkiä päiviä, hauskoja hetkiä ja kiireisiä deadlineja, mutta hetkeäkään en niistä vaihtaisi pois. Koen, että sain Trapestista paljon hyödyllisiä taitoja työelämään. Haluankin kiittää kaikkia, joiden kanssa sai toimistolla työskennellä, sekä suositella Trapestia lämpimästi kaikille.

10 vinkkiä koulun alkuun

10 vinkkiä koulun alkuun

Näin koulujen alkaessa koitamme kaikki omillla tavoillamme valmistautua uuteen lukuvuoteen mahdollisimman hyvin ja säilyttää malttimme jokaisessa käänteessä. Kokosimme 10 vinkkiä, joiden avulla selviydyt alkavasta lukuvuodesta!

1.Älä aliarvioi ajan tarvetta

Monet kerrat kurssien alkaessa olemme saattaneet ajatella, ettei koulutehtävien tekemiseen kulu paljoakaan aikaa, mutta kuinka väärässä voimmekaan olla kerta toisensa jälkeen! Helponkin kuuloiseen projektiin tai koulutehtävään voi kulua aikaa yli viikon edestä, joten kannattaa ennemminkin yliarvoida tarvitsemasi aika, kuin lähteä suorittamaan minuuttiaikataululla.

2.Aseta omat deadlinet

Koulutehtävissä on yleisesti palautuspäivä ilmoitettuna jo, kun saatte tehtävänannon. Tällöin on hyvä asettaa itselleen toinen deadline, esimerkiksi viikko ennen palautuspäivää, jottei tule kiire suunnitella ja toteuttaa tehtävää. Ennen pitkää huomaat, että näin sinulle jää myös mahdollisuus muokata valmista tekstiä.

3.Kalenterin käyttö helpottaa ajan hallintaa

Kalenterin käyttö voi tuntua alkuun vaivalloiselta, mutta asioiden kirjoittaminen ylös helpottaa aikatauluttamaan tehtävien tekoa ja löytämään paljon kaivattua vapaa-aikaa. Jos kirjoitat samojen kansien sisään niin koulu-, työ- ja vapaa-ajat, olet suunnitellut itsellesi huomaamatta jopa kuukaudeksi aikataulun, jota sinun on hyvin helppo noudattaa. Näin takaat myös sen, ettet unohda tärkeää tapaamista tai palautuspäivää, sillä kirjoitit sen vain vihkon sivulle, jota et enää löydä sitä tarvitessasi.

4.Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Tämän lauseen olet varmaan kuullut, jo ensimmäistä kertaa ala-asteella, mutta sen merkitys vain kasvaa entisestään ammattikorkeakoulussa. Täällä jokaiselle tehtävälle on lyhyt suoritusaika, jolloin suunnittelu on kaiken a ja o. Jos teet ryhmätyötä ison porukan kanssa, on hyvä tehdä selvä työnjako kaikkien ollessa paikalla, ja sen jälkeen hajaantua omiin tiloihin tekemään omia osioita.

5.Löydä itsellesi paras oppimistyyli

Itselle sopivimman opiskelutyylin löytämiseen voi mennä vuosia, niinkuin allekirjoittaneella meni, mutta sen

löydettyäsi jokainen koulutehtävä tuntuu entistä helpommalta ja mieluisemmalta. Toisille voi olla sopivampaa lukea kirjoista tietoa, kun toiselle videoiden katsominen ja niiden pohjalta muistiinpanojen tekeminen voi huomattavasti nopeuttaa tiedon ymmärtämistä. Ei ole koskaan kiellettyä testailla erilaisia oppimistyylejä!

6.Hoida koulutarvikkeet kuntoon jo hyvissä ajoin

Esimerkiksi meidän koulussamme suurinosa kursseista ja tehtävistä vaatii tietokoneen käyttöä, jolloin on hyvä päivittää koneen ohjelmisto aina parhaimpaan mahdolliseen ennen todellisen koulutyön alkamista. On hyvin tympeää tippua kärryiltä sen vuoksi, että koneesi päivittää itseään kesken tärkeän teoriapainoitteisen tunnin, sillä itse et jaksanut päivittää sitä ennen koulujen alkamista. Toinen nopea tapa pysyä mukana tunneilla on kantaa mukana vihkoa ja kyniä, jotta olet valmistautunut mahdolliseen tekniikan pettämiseen.

7.Osoita aktiivisuutta jokaisessa tehtävässä

Jos todellakin tunnet olevasi oikeassa koulussa opiskelemassa sinulle suunnattua ammattia kohti, on hyvä huolehtia myös siitä että opettajat näkevät kiinnostuksesi ja ponetiaalisi mahdollisia työtehtäviä varten. Hyvin useasti

koulunpenkiltä opettajat ohjaavat oppilaita töihin, varsinkin jos he tietävät juuri oikean henkilön, jolle olisi töitä tarjolla. Toisin sanoen, kannattaa säilyttää mahdollisimman hyvät suhteet opettajiin sillä et koskaan voi sanoa kuka esimiehenäsi tulee toimimaan, kun haet töitä.

8.Perusasiat kuntoon

Opiskelijaelämä on tietenkin täynnä muutakin elämää, kuin vain koulunpenkillä istumista ja tentteihin valmistautumista. Tämän vuoksi on hyvä kääntää unirytmi normaaliksi jo enne koulujen alkamista. Tpinen perusasia, jonka puolesta voisimme kaikki puhua on kouluruokailu ja ennen kaikkea terveellinen ruokavalio. Ennen pitkää huomaat, että jaksat koulussa paremmin etkä ole kipeänä, kun huolehdit riittävästä unesta ja hyvästä ruokavaliosta.

9.Rauhoitu lukemaan ennen tenttiviikkoa

Tenttiviikon tärkeyttä ei koskaan voi aliarvioida. Silloin meidät opiskelijat laitetaan todellakin kovillle ja testataan, olemmeko olleet hereillä tuntien aikana. Onkin siis sinulle itsellesi iso palvelus ottaa rauhallisemmin ennen tenttiviikkoa ja lukea läpi kurssimateriaaleja ja mahdollisia muistiinpanoja, jotta ne ovat mahdollisimma tuoreessa muistissa tentin koittaessa.

10.Ota rennosti

Koulunkäynti on usein stressaavaa ja aiheuttaa vähintään yhden harmaan hiuksen lukuvuoteen, mutta muistelemme näitä aikoja myöhemmin ilolla ja haluamme varmasti muistaa myös ne pienet asiat, jotka saivat meidät nauramaan tunneilla ja vielä viikkoja tapahtuman jälkeenkin. On tärkeää osata irroittaa itsensä välillä opiskelun lomasta ja tehdä vaikka ruokaa kavereiden kanssa tai urheilla. Pienikin rentoutuminen voi tehdä ihmeitä!

Uusi vuosi, vanhat kujeet

Uusi vuosi, vanhat kujeet

Trapestilla on taas vuosittaisen henkilöstönvaihdoksen aika, kun perehdytykset ovat loppusuoralla ja toimisto on täynnä vilskettä. Uudet työntekijät sopeutuvat työtehtäviinsä ja tiimeihinsä ja ensimmäiset projektit ovat jo käynnissä. Vaikka kesäloma opiskelijoilla alkaakin, Trapestin toiminta jatkuu silti taukoamatta.

Haastattelussa uudesta henkilöstöstä ovat markkinointisuunnittelija Anni Räsänen ja talousvastaava Tommi Rytivaara.

 

Millainen ensivaikutelma teillä on Trapestista?

Anni: Vaikuttaa lupaavalta, töihin on helppo ryhtyä, kun tehtävät ovat selviä.

Tommi: Hyvä vaikutelma, näkee yrityksen todelliset toimintamallit. Janita teki mahtavaa työtä perehdytyksen kanssa.

 

Mitä odotat tulevalta vuodelta?

Anni: Monipuolisesti erilaisia kampanjoita ja yrityksiä. Mahdollisimman paljon markkinoinnin eri osa-alueita.

Tommi: Oikeita työelämän tehtäviä, mahdollisuutta haastaa itseään. Taloustiimi on Trapestin isoin, melkein kuin pienimuotoinen organisaatio!

 

Mitä mieltä olette uudesta porukasta?

Anni:  Monet meistä ovat samalta luokalta, joten tunsimme jo etukäteen. Olen ehtinyt tutustumaan jo osaan uusista, pyrimme yhdessä samaan tulokseen kuin edelliset, ellei jopa parempaan!

Tommi: Näkee jo nyt, että kaikki on sata prosenttisesti mukana. Meillä on erilaisia persoonia, joka on vain hyvä asia tällaisessa yrityksessä.

 

Mitä mieltä olette omista tiimeistänne?

Anni: Pieni, mutta hyvin tiivis porukka. Meillä on selkeä työn jako, mutta autamme kaikki toisiamme.

Tommi: Meillä on Trapestin isoin tiimi, työnjako on hyvin selkeä; minun hoidettavana on yrityksemme talous. Taloussuunnittelijoilla on 3-4 yritystä toiminimistä aina osakeyhtiöihin. Näille yrityksille hoidetaan esimerkiksi kirjanpitoa.

Talousvastaavamme Tommi Rytivaara ja markkinointisuunnittelijamme Anni Räsänen

 

Vuosi viestintävastaavana

Vuosi viestintävastaavana

 

Heissan, minä olen Annika ja olen toiminut viimeisen vuoden ajan viestintävastaavana eli Trapestin sosiaalisen median takana. Opiskelen Teuvo Pakkalan kampuksella tietojenkäsittelyä ja olen suuntautunut web-sovelluskehitykseen.

 

Tutustuin Trapestiin ja sen toimintaan ystäväni kautta, joka oli toiminut viestintävastaavana ennen minua. Aluksi kylläkin harkitsin hakevani web-suunnittelijaksi ja lopulta jätin melkein hakematta. Erilaisten sattumusten kautta päädyin kuitenkin viettämään vuoteni viestintävastaavana, enkä kadu päätöstäni. Ystäväni ansiosta minulla oli jonkinlainen käsitys siitä mitä vuoteni tulisi sisältämään, mutta on niitä yllätyksiäkin tullut vastaan.

 

 

Viestintävastaavana olen vastuussa Trapestin omasta sosiaalisesta mediasta. Vuoden aikana olen tuottanut sisältöä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin kuten Facebookiin, Instagramiin sekä Trapestin omaan blogiin. Olen tehnyt myös asiakastyötä ja tuottanut sisältöä heidän sosiaalisen median kanaviinsa. Vaikka työni ei liity täysin opiskelemaani alaan, olen oppinut tämän vuoden aikana hurjan paljon. Oman työni lisäksi olen ollut mukana tapahtumatiimissä ja päässyt suunnittelemaan sekä järjestämään mahtavia tapahtumia.

 

Olen iloinen tästä hienosta mahdollisuudesta ja siitä, että pääsin tutustumaan mahtaviin työkavereihini. Vuoteni Trapestilla on ollut opettavainen enkä kadu hetkeäkään sitä, että lähdin mukaan. Kiitos kaikille!