Vuoden toimitusjohtaja

Vuoden toimitusjohtaja

Anna Ullakko on toiminut Trapesti Oy:n toimitusjohtajana toukokuusta 2016. Ullakko haki pestiä, koska hän halusi työkokemusta esimiestyöstä jo opiskeluiden aikana. Hän halusi myös verkostoitua myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoiden kanssa, sekä saada tulevaisuuden kontakteja työelämään.

 

Ullakko kokee, että hänen tavoitteensa Trapestin suhteen täyttyivät, ja että vuoden pestistä oli hyötyä myös harjoittelupaikan saamisessa. ”Työnantajat olivat erittäin kiinnostuneita Trapestista ja sieltä saamastani kokemuksesta yrityksen pyörittämiseen liittyen”, Ullakko toteaa. Trapesti on tarjonnut toimitusjohtajalleen myös uusia haasteita. Muun muassa taloushallinto oli yhtä opintojaksoa lukuun ottamatta alana täysin vieras, mutta osakeyhtiön arkea seuratessa myös se on tullut tutummaksi. Ullakon mielestä on ollut mukavaa oppia uutta myös muilta Trapestin työntekijöiltä, ja taloushallinnon lisäksi myös markkinoinnin ala on avautunut uudella tavalla. Ullakko on kokenut Trapestin hyvänä tapana oppia – niin asiakkailta, ohjaavilta opettajilta kuin omilta alaisiltakin.

 

”Parasta Trapestilla on ollut huomata oman ammattitaidon kehittyminen”, Ullakko sanoo ja jatkaa: ”harjoittelupaikkaa hakiessa olo on ollut itsevarma, sillä ammattitaitoa on jo olemassa, eikä ole tarvinnut aloittaa nollasta”. 

 

Tulevana vuonna Ullakko kohtaa uusia haasteita Trapestin hallituksen jäsenenä. Yhteistyö hallituksen kanssa on tullut luonnollisesti jo vuoden aikana tutuksi, mutta Ullakko sanoo halunneensa jakaa Trapestista saamaansa sisäpiirin näkökulmaa myös hallitukseen asti.
”Kaiken kaikkiaan vuosi toimitusjohtajana on sisältänyt paljon haasteita, mutta se on myös ollut erittäin hauskaa. Uskoisin jääväni kaipaamaan ensi vuonna Trapestin yhteisöllistä ilmapiiriä”.