Meille töihin2

Trapesti tarjoaa Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opiskelijoille konkreettisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan työelämässä. Vuoden pestistä Trapestilla saa 15 opintopistettä.

VIESTINTÄVASTAAVA

Viestintävastaavan työtehtäviin kuuluvat sosiaalisen median ylläpito sekä yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintävastaava ylläpitää Trapestin blogia, toteuttaa sosiaalisen median strategioita ja koulutuksia asiakkaille sekä tekee tiivistä yhteistyötä yrityksen markkinointi- ja web-tiimin kanssa. Erilaisten sisältöjen tuotanto sekä muiden työntekijöiden tuottamien sisältöjen oikoluku kuuluvat viestintävastaavan tehtäviin. Oman osaamisen mukaan työtehtäviin voi lukeutua myös esimerkiksi hakukoneoptimointi asiakkaiden kotisivuille.

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

Graafinen suunnittelija vastaa kaikesta Trapestin visuaalisesta työstä. Hän suunnittelee yrityksen visuaalista viestintää yhdessä viestintä-, markkinointi- sekä tapahtumavastaavan kanssa. Graafinen suunnittelija työskentelee osana web-tiimiä suunnitellen sivustojen ulkoasuja ja toiminnallisuutta. Työhön kuuluu myös materiaalin tuottaminen asiakkaille, olivatpa sitten kyseessä logot, esitteet, käyntikortit tai muu visuaalinen materiaali verkkoon tai printtimediaan.

HENKILÖSTÖVASTAAVA

Henkilöstövastaava huolehtii yrityksen henkilöstön asioista sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnista. Rekrytointiprosessiin kuuluu henkilöstötarpeiden kartoitus, ilmoitusten laatiminen, työhaastattelut sekä päätöksenteko. Henkilöstövastaava laatii työsopimukset sekä työtodistukset, perehdyttää uudet työntekijät ja tarpeen mukaan järjestää mm. kehityskeskustelut sekä työhyvinvointikyselyn. Henkilöstövastaavan tulee olla luonteeltaan sosiaalinen ja vastuuntuntoinen sekä oma-aloitteinen ongelmien ratkaisussa.

MARKKINOINTITIIMI

Markkinointitiimiin kuuluu markkinointivastaava sekä markkinoinnin suunnittelija. Yhdessä he tekevät yritysasiakkaille erilaisia markkinointitutkimuksia, -analyysejä sekä suunnitelmia. Markkinointitiimi tekee tiiviisti yhteistyötä viestintävastaavan ja graafisen suunnittelijan kanssa. Työtehtäviin kuuluu myös Trapestin sisäinen markkinointi sekä markkinointi Liiketalouden yksikön opiskelijoille. Markkinointitiimiin työntekijät osallistuvat myös erilaisiin koulun sisäisiin että ulkopuolisiin tapahtumiin, joten luonteeltaan heidän pitää olla sosiaalisia, rohkeita ja spontaaneja.

TALOUSTIIMI

Tarjoamme taloushallinnon palveluita erityisesti aloittaville yrityksille. Hoidamme yritysten tilikauden juoksevan kirjanpidon, kausiveroilmoitukset, tilinpäätöksen ja veroilmoitukset. Taloushallinnon tiimiimme kuuluu kolme työntekijää, joista jokainen on vastuussa omista asiakkaistaan. Lisäksi tarjoamme aina vuodenvaihteessa opiskelijoille projektityönä mm. yhdistysten tilinpäätöksiä. Talousvastaava hoitaa Trapestin kirjanpidon ja juoksevat talousasiat.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Tapahtumavastaavan päävastuualue on erilaisten sisäisten ja ulkoisten tapahtumien organisointi ja niihin liittyvien tehtävien delegointi. Sisäisiin tapahtumiin lukeutuvat Trapestin oman henkilöstön virkistäytyminen ja illanistujaiset, kun taas ulkoiset tapahtumat ovat avoimia sekä yrityksille että opiskelijoille. Tapahtumavastaava toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja käy muun muassa liiketalouden yksikössä järjestettävissä palavereissa liittyen esimerkiksi Tuuni-tapahtumaan tai kansainvälisyysviikkoon. Trapestissa tapahtumavastaavan tärkeimmät apulaiset ovat viestintä- ja markkinointivastaavat sekä graafikko.

WEB-TIIMI

Web-suunnittelijan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu web-sivustojen tekninen suunnittelu ja toteutus. Työtä tehdään pienissä tiimeissä projektiluontoisesti ketteriä menetelmiä käyttäen. Web-suunnittelija työskentelee tiiminsä ja asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä projektin aikana. Web-suunnittelija hoitaa myös asiakkaan koulutukseen liittyvät asiat. Web-vastaava huolehtii web-tiimin projektinhallinnasta sekä asiakkaiden kontaktoinnista. Hänen tehtävänä on saattaa projektit aluilleen tekemällä tarjouksia ja sopimuksia. Web-vastaava toimii myös web-suunnittelijana omien töidensä ohella.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yrityksen operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Toimitusjohtaja tekee tiiviisti yhteistyötä kaikkien vastaavien kanssa. Toimitusjohtajan tehtävistä suuri osa on suunnittelua ja tulevan valmistelua. Toimitusjohtajan paikka on loistava näköalapaikka koko yrityksen ja sen sidosryhmien toimintaan.